Monthly Archives: Czerwiec 2016

Analiza grup EURO 2016 Grupa F

Los w trakcie losowania bardzo sprzyja? Portugalczykom (przynajmniej na papierze). Teoretycznie, rwnie proste zadanie powinni mie? jeszcze tylko gospodarze. Cristiano Ronaldo, w pierwszej fazie mistrzostw, b?dzie si? stara? poprowadzi? reprezentacj? do zwyci?stw nad Islandi?, W?grami i Austri?. Nie oszukujmy si?, przy 16-to dru?ynowym EURO, przed eliminacjami nikt, na inn? dru?yn? ni? Portugalia nie postawi?by nawet z?otwki, bo pewnie awansu by wtedy nie by?o. Co prawda nie da si? ukry?, ?e Islandczycy i Austriacy zrobili furor? w eliminacjach, ale drug? stron? medalu jest to, ?e faworyci i tak mieli pewno??, ?e raczej na przynajmniej drugim b?d? trzecim miejscu w eliminacjach si? znajd? (przejechali si? na tym tylko Holendrzy, nota bene kosztem m.in. Islandii). Czytaj dalej…

Analiza grup EURO 2016 Grupa E

W mojej ocenie, jest to najciekawsza z grup tegorocznego EURO, bowiem jako jedyna, wygl?da na tyle naturalnie, ?e gdyby EURO nadal liczy?o 16 reprezentacji, to wszystkie mog?yby w nim zagra?. Poza tym, grupa ??czy do?wiadczenie, wyspy, nieprzewidywalno?? i m?od? gniewno?? czyli kwintesencja futbolu przez du?e F. Czytaj dalej…

Analiza grup EURO 2016 Grupa D

Grupa D, czyli wielka niewiadoma obro?cw tytu?u… La furia Roja po katastrofalnym mundialu sprzed dwch lat nadal nie zachwycaj? o czym ?wiadczy ostatni sparing przegrany z Gruzj?. Teraz los przydzieli? im Turcj?, Chorwacj? i Czechy, czyli dru?yny, ktre obecnie nie reprezentuj? jakiego? wybitnego poziomu sportowego, ale nie maj? te? czego si? wstydzi?, czyli mniej wi?cej porwnywalnie z dru?yn? Del Bosque. Jak to si? przedstawi szczeg?owo?
Czytaj dalej…

Analiza grup EURO 2016 Grupa C

Ekspertami do spraw tej grupy, jeste?my wszyscy razem wzi?ci. Niemcy, Irlandia P?nocna i Ukraina ju? od p? roku, s? roz?o?one na czynniki pierwsze przez wszystkich ekspertw. Jak zwykle, prawda le?y gdzie? po ?rodku, postaramy si? j? ods?oni?… Za najsilniejsze ogniwo grupy, uchodz? Niemcy, ktrzy troch? m?czyli si? w naszej grupie eliminacyjnej. Polacy w eliminacjach jakby dostali nowe ?ycie. Ukraina dopiero po bara?ach awansowa?a na mistrzostwa, gdzie walka z Bia?orusi? o bara?e te? nie by?a dla nich naj?atwiejsza. Za najs?absz? w grupie uchodzi?a Irlandia P?nocna, ale to ona wygra?a grup? eliminacyjn? i jest niepokonana od dwunastu spotka?. Jak wida? nic nie jest tutaj oczywiste. Czytaj dalej…

Analiza grup EURO 2016 Grupa B

Druga z grup EURO stoi pod znakiem dwch kapitalnie graj?cych w eliminacjach dru?yn z wysp Anglii i Walii. Sk?ad grupy uzupe?niaj? bli?si naszemu narodowi S?owacy oraz Rosjanie. Na papierze, rola faworyta przypada Anglii, wiele oczekuje si? po Rosji, Walia wygl?da na ekip? nie pasuj?c? do towarzystwa, za? S?owacja to teoretycznie najbardziej niedoceniana ekipa. Klasyfikacja mo?e by? jednak z go?a odmienna… Czytaj dalej…

Analiza grup EURO 2016 Grupa A

Przed nami najwa?niejsza impreza pi?karska tego roku – Euro 2016. W zwi?zku z powy?szym nadszed? czas by przyjrze? si? temu co nas czeka w rozpoczynaj?cym si? ju? 10-ego Czerwca turnieju. Zaczynamy… Grupa A, do ktrej to z pierwszego koszyka trafili gospodarze turnieju Francuzi. Nie da si? ukry?, ?e na papierze los, potraktowa? ich bardzo ?agodnie, za rywali grupowych przydzielaj?c Szwajcari?, Rumuni? i Albani?. Nie da si? ukry?, ?e wszystkie wymienione ekipy, to zespo?y graj?ce lepiej w defensywie ni? w ataku, wi?c trjkolorowych b?dzie czeka? prawdziwe burzenie pi?karskich murw, z jakim efektem? Zobaczymy… Czytaj dalej…