Analiza grup EURO 2016 Grupa E

W mojej ocenie, jest to najciekawsza z grup tegorocznego EURO, bowiem jako jedyna, wygl?da na tyle naturalnie, ?e gdyby EURO nadal liczy?o 16 reprezentacji, to wszystkie mog?yby w nim zagra?. Poza tym, grupa ??czy do?wiadczenie, wyspy, nieprzewidywalno?? i m?od? gniewno?? czyli kwintesencja futbolu przez du?e F. Czytaj dalej…


Analiza grup EURO 2016 Grupa E

Na pocz?tku na tapet? bior? reprezentacj? Belgii. M?oda, zdaniem niektrych rankingw najdro?sza reprezentacja tego turnieju, posiadaj?ca zlepek genialnych, m?odych zawodnikw, z ktrych w blach rodzi si? kolektyw. Ju? przed mundialem w Brazylii, radzono uwa?a? na dru?yn? Marka Wilmotsa, jednak?e wtedy stawka wielkiego turnieju (pierwszego od 12 lat dla Czerwonych Diab?w) ich przeros?a i Belgowie nie spe?nili wtedy oczekiwa?, ktre oscylowa?y w granicach p?fina?u mistrzostw. Teraz s? ju? dojrzalsi o te do?wiadczenia, ponadto zawodnicy rozwin?li si? w swoich klubach, a kosmiczne kwoty za zawodnikw z tej reprezentacji nikogo ju? nie szokuj?. Transfery takie jak Benteke czy de Bruyne finansowo przyjmowane s? na porz?dku dziennym. Nie da si? ukry?, ?e Belgowie s? faworytami swojej grupy i basta!

W?ochy, to owe do?wiadczenie, chocia? bardzo dobrze pasowa?aby do tego rwnie? teoria o nieprzewidywalno?ci, zw?aszcza w stosunku do osoby trenera Antonio Conte, ktry powo?aniami zaskoczy? ca?y pi?karski ?wiat. W ataku graj? zawodnicy, ktrzy nie pami?taj? jak strzela si? gole, w pomocy 70 procent powo?anych graczy to skrzyd?owi, jedynie solidnie znw wygl?da w wi?kszo?ci obrona poza jej praw? stron?. Tak wi?c ci??ko mi jednoznacznie oceni? W?ochw, ale odnosz? wra?enie, ?e na tle g?odnej sukcesu Belgii, ?wietnie graj?cej od marca Szwecji b?dzie im nies?ychanie ci??ko ju? w grupie. Zaczyna to pachnie? powtrk? z RPA, a tego raczej fani sobie nie ?ycz?…

Szwecja, oparta na geniuszu Ibrahimovica, wygl?da nadzwyczaj solidnie. Trzy korony, do turnieju musia?y dociera? po trupach, ko?cz?c swoj? m?k? dopiero w bara?ach, w ktrych sukces z reprezentacj? Danii rwnie? by? nieoczywisty przez niemal ca?e bara?e. Teraz, jakby w Skandynaww wst?pi?o nowe ?ycie, w zwi?zku z czym nie mo?na nawet na moment zlekcewa?y? tej ekipy, w ktrej widz? jednego z czarnych koni turnieju, pytanie tylko, na jaki odcie? czerni sta? pi?karzy.

Irlandi?, znamy bardzo dobrze. Wyspiarze grali z nami w grupie eliminacyjnej i wcale nie by?o nam z nimi lekko. Nast?pnie do?? niespodziewanie wyeliminowali oni w bara?ach faworyzowan? Bo?ni? i Hercegowin?, dzi?ki czemu awansowali do Francji. Ich najwi?kszym problemem, mo?e by? jednak dobr grupowych rywali, ktrych styl gry jest trudny, ale dru?yn z wysp. Irlandczycy jednak na pewno nie po?o?? si? przed rywalami, tylko b?d? walczy? tak, jak z Polsk? w Dublinie czyli do ostatniej sekundy.

Moje typy grup? powinni wygra? Belgowie, za? walk? o drugie miejsce stoczy Szwecja i reprezentacja W?och, ze wskazaniem na pierwsz? z tych dru?yn. Dla Irlandii jakiekolwiek punkty, odbior? jako sukces.

Terminarz spotka? w grupie E:

13 czerwca
Irlandia – Szwecja (St. Denis, godz. 18.00)
Belgia – W?ochy (Lyon, godz. 21.00)
17 czerwca
W?ochy – Szwecja (Tuluza, godz. 15.00)
18 czerwca
Belgia – Irlandia (Bordeaux, godz. 15.00)
22 czerwca
W?ochy – Irlandia (Lille, godz. 21.00)
Szwecja – Belgia (Nicea, godz. 21.00)

Autor: Micha? Skrzypski