Analiza grup EURO 2016 Grupa F

Los w trakcie losowania bardzo sprzyja? Portugalczykom (przynajmniej na papierze). Teoretycznie, rwnie proste zadanie powinni mie? jeszcze tylko gospodarze. Cristiano Ronaldo, w pierwszej fazie mistrzostw, b?dzie si? stara? poprowadzi? reprezentacj? do zwyci?stw nad Islandi?, W?grami i Austri?. Nie oszukujmy si?, przy 16-to dru?ynowym EURO, przed eliminacjami nikt, na inn? dru?yn? ni? Portugalia nie postawi?by nawet z?otwki, bo pewnie awansu by wtedy nie by?o. Co prawda nie da si? ukry?, ?e Islandczycy i Austriacy zrobili furor? w eliminacjach, ale drug? stron? medalu jest to, ?e faworyci i tak mieli pewno??, ?e raczej na przynajmniej drugim b?d? trzecim miejscu w eliminacjach si? znajd? (przejechali si? na tym tylko Holendrzy, nota bene kosztem m.in. Islandii). Czytaj dalej…


Analiza grup EURO 2016 Grupa F

Portugalia eliminacje przesz?a jak burza. Co prawda zacz??a od falstartu z Albani?, ale nast?pnie wygra?a wszystkie pozosta?e mecze i w cuglach wygra?a grup? I. Cristiano Ronaldo coraz bardziej czuje g?d wielkiego, reprezentacyjnego sukcesu, a za taki nie uwa?a drugiego miejsca na EURO 2004, czy awansu do strefy medalowej mundialu sprzed 10-ciu lat. W g?owie tego zawodnika, zaprogramowany jest tylko gen zwyci?zcy i do zwyci?stwa b?dzie stara? si? d??y?. Du?? szans? dla Portugalczykw mo?e by? to, ?e bardzo ma?o si? o nich mwi w kontek?cie tego turnieju. Nie ma pompowania balonw, nie ma ich w gronie faworytw, du?o wi?cej mwi si? o Austrii, Belgii czy nawet Polakach, Portugalia jest pomini?ta tak, jakby jej na tych mistrzostwach nie by?o, co naprawd? mo?e im da? wiele. Je?li zostan? dostrze?eni dopiero ko?o ?wier?fina?u nie b?dzie na nich ju? ci??y? a? tak wielka presja, a to ju? du?o.

Austriacy zagrali najlepsze eliminacje od wielu dekad. Dru?yna, z?o?ona bez wielkich gwiazd, z zawodnikw w wi?kszo?ci do?wiadczonych (wielu z nich pami?ta jeszcze EURO sprzed 8 lat), utar?a nosa Rosji czy Szwecji, wygrywaj?c w grupie niemal wszystko (remis na otwarcie ze Szwecj?, a p?niej 9 zwyci?stw). Taki wynik musi budzi? szacunek zw?aszcza, ?e sk?ad grupy wsp?tworzy?a Czarnogra, z ktr? nikomu nie gra si? ?atwo. Ponadto Austriacy nadal wygl?daj? nie?le technicznie i zespo?owo. To wszystko daje podstawy wierzy?, ?e b?dzie dobrze ju? na samym EURO, chocia? takie same my?li maj? na pewno W?grzy i Islandczycy wierz?c w dopust Bo?y przy losowaniu grup.

W?grzy mieli najd?u?sz? z drg do turnieju z cz?onkw grupy F. Musieli zagra? bara? z Norwegi?, w ktrym dwukrotnie pokonali Wikingw. W eliminacjach grali ze zmiennym szcz??ciem, gdy? w s?abej grupie eliminacyjnej dali si? wyprzedzi? Irlandii P?nocnej i Rumunii, samemu do ko?ca ogl?daj?c si? za plecy na wyniki reprezentacji Finladii. Jednak?e uda?o si? osi?gn?? upragniony sukces w postaci awansu na du?y turniej. Teraz W?grzy ju? tylko mog? nic nie musz?.

Grup? uzupe?nia absolutny debiutant Islandia. Wyspiarze do ostatniej kolejki walczyli o wygranie grupy z Czechami, ale zako?czy?o si? na drugim miejscu, chocia? to Islandczycy byli jedn? z pierwszych dru?yn, ktre sobie zapewni?y awans na mistrzostwa, wyprzedzaj?c Turcj? oraz Holandi?. Na t? chwil?, dla kibicw najwi?ksz? atrakcj? s? skomplikowane nazwiska zawodnikw tej reprezentacji, ktra z kilkuset tysi?cznego narodu stworzy?a reprezentacj? graj?c? porywaj?cy i widowiskowy futbol. Je?li W?grzy nic w tym turnieju nie musz?, to Islandczycy tym bardziej, wi?c kto wie, co mog? zrobi? dwie zupe?nie niezobowi?zane dru?yny? Na pewno b?dzie ciekawie.

Moje typy grup? w cuglach wygraj? Portugalczycy, za? druga b?dzie Islandia. Austri? raczej przero?nie rola czarnego konia, a grupa wydaje mi si? by? jedn? z tych, w ktrej padnie du?o remisw, przez co trzecia si?a tabeli nie awansuje do 1/8 fina?u.

14 czerwca
Austria – W?gry (Bordeaux, godz. 18.00)
Portugalia – Islandia (St. Etienne, godz. 21.00)
18 czerwca
Islandia – W?gry (Marsylia, godz. 18.00)
Portugalia – Austria (Pary?, godz. 21.00)
22 czerwca
W?gry – Portugalia (Lyon, godz. 18.00)
Islandia – Austria (St. Denis, godz. 18.00)

Autor: Micha? Skrzypski