222 PLN Cashback w EXPEKT!

Bukmacher dzia?a w oparciu o swobod? ?wiadczenia us?ug wewn?trz Unii Europejskiej.

Za?? konto gracza u bukmachera EXPEKT i skorzystaj z bonusu CASHBACK do 222 PLN. W przypadku nie trafienia pierwszego zak?adu, bukmacher zwrci Ci stawk? do 222 z?!

 

Aby skorzysta? z oferty powitalnej w EXPEKT nale?y:

1) Za?? konto na stronie Bukmachera.

Wype?nij krtki formularz rejestracyjny i aktywuj konto przy pomocy linku zawartego w e-mailu wys?anym na Twoj? skrzynk? pocztow?.

2) Dokonaj wp?aty na konto.

Aby rozpocz?? gr? w Expekt, musisz wp?aci? na konto co najmniej 15 z?. Aby skorzysta? z powitalnego cashbacku, ?rodki musisz wp?aci? przy pomocy karty p?atniczej lub metody wp?at Trustly. Wp?ata przy pomocy innych metod p?atno?ci nie uprawnia do skorzystania z oferty podobnie jak przelew ?rodkw lub bonusw z innego dzia?u Expekt.

3) Wnie? pierwszy zak?ad.

Wnie? pierwszy kwalifikuj?cy zak?ad. Je?li nie trafisz Bukmacher zwrci Ci stawk? do 222 z?. Kwalifikuj?cy zak?ad to dowolny zak?ad pre-live na wydarzenie z co najmniej 3 mo?liwymi wynikami, dowolny zak?ad wielokrotny lub dowolny zak?ad live. Zak?ady systemowe s? wy??czone z oferty. Cashback nie dotyczy trafionych zak?adw.Z bonusu Cashback mog? skorzysta? tylko nowo zarejestrowani gracze! Namawiamy rwnie? do zapoznania si? ze szczeg?owym regulaminem promocji znajduj?cym si? na stronie bukmachera.

Expekt jest serwisem oferuj?cym internetowe zak?ady i us?ugi hazardowe w oparciu o licencj? wydan? przez Malta Gaming Authority. Ze wzgl?du na fakt, i? dzia?alno?? ta zarejestrowana jest na Malcie, podlega prawu tego pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej. Bukmacher dzia?a w oparciu o swobod? ?wiadczenia us?ug wewn?trz Unii Europejskiej.