Opis ComeOn – Odbierz do 500 PLN na start w comeon!

ComeOn istnieje na rynku bukmacherskim dopiero od prze?omu roku 2011/2012, ale ju? nale?y do ?cis?ej czo?wki firm z bran?y rozrywkowej. Operator dzia?a w pe?ni legalnie, poniewa? posiada licencj? europejsk?, zapewniaj?c? 100% bezpiecze?stwa wszystkim graczom.

ComeOn – Odbierz do 500 PLN na start w comeon

ComeOn to nie tylko kasyno i poker, ale i najwa?niejsze dla maniakw sportu zak?ady bukmacherskie. Daj? one mo?liwo?? udzia?u w rozgrywkach:
– pi?ki no?nej, koszykwki, futbolu ameryka?skiego, tenisa, baseballu, hokeja na lodzie, pi?ki r?cznej, rugby, snookera, bilarda, sportw motorowych, kolarstwa, siatkwki, boksu, krykietu, sportw zimowych, pi?ki wodnej futbolu australijskiego oraz MMA. Zasady zak?adw r?ni? si? w zale?no?ci od wybranej dyscypliny. Szczeg?owe informacje mo?na znale?? bez problemu na stronie internetowej ComeOn.

Dla nowych klientw przygotowane s? specjalne bonusy powitalne w wysoko?ci do 500 PLN od pierwszej wp?aty. Co wi?cej, ComeOn zapewnia u?ytkownikom dodatkowe promocje okoliczno?ciowe, zwi?zane np. ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, Wielkanocy czy z okazji nadej?cia lata. Nagrod? s? nie tylko wysokie kwoty, ale rwnie? atrakcyjne wycieczki lub nowoczesne sprz?ty elektroniczne.

Ponadto ka?dy gracz zbiera punkty ComeOn, ktre mo?na otrzyma? za wszelk? aktywno?? na stronie, np. za zadawanie pyta? czy za sam? rejestracj? na portalu w tym wypadku gracz dostaje a? 225 punktw oraz darmowy udzia? w loterii. Punkty daj? rwnie? mo?liwo?? ich wymiany na darmowe ?rodki do gry.

Akceptowalnych jest tu wiele form p?atno?ci, w tym karty kredytowe oraz szybki przelew bankowy.

Intuicyjna strona zapewnia ?atwe u?ytkowanie nawet pocz?tkuj?cemu graczowi. Za? fanw pi?ki no?nej na pewno zainteresuje wiadomo??, ?e twarz? marki jest Roman Ko?to?, znany dziennikarz sportowy oraz uczestnik programu „Cafe Futbol”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *