Opis OddsRing – do 600 z? lub $/ 200 bonusu w OddsRing!

Zarejestrowany na Malcie Bukmacher OddsRing to stosunkowo ?wie?a firma na rynku bukmacherskim, szczeglnie je?li chodzi o klientw polsko-j?zycznych. Mimo to, ich oferta, w tym tak?e oferta bonusowa na tle innych popularnych na europejskim rynku firm wygl?da okazale i dodatkowo do?? oryginalnie (bonus od pierwszej wp?aty). OddsRing z jednej strony prbuje przyci?gn?? nowych graczy poka?nym bonusem 200% do 600 z?otych (zak?adaj?c konto w walucie Euro bonus ten mo?e wynosi? a? do 200), ktry w tej chwili jest najbardziej op?acalnym bonusem na zak?ady sportowe z jakim zetkniemy si? na tego typu stronach, a z drugiej strony kursy na najwa?niejsze zdarzenia s? konkurencyjne wzgl?dem innych bukmacherw.

OddsRing – Odbierz 600 PLN / $200 / 200 na start w OddsRing

Liczba, dost?pnych w ramach portalu zak?adw sportowych nie bij? na g?ow? – jednak nie brakuje tu niczego czego oczekuj? od serwisu bukmacherskiego standardowy gracz. W OddsRing mamy mo?liwo?? obstawienia takich dyscyplin jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, koszykwka, football australijski, baseball, darts, futsal, krykiet oraz pi?ka r?czna. Oferta zak?adw live w OddsRing stoi na ?rednim poziomie. Dziennie znajdziemy tutaj g?wnie zdarzenia z najpopularniejszych dyscyplin co zadowoli wi?kszo?? typerw. Co ciekawa oferta zak?adw pobocznych podczas obstawiania na ?ywo jest zazwyczaj obszerniejsza ni? stawiaj?c zak?ady przed meczem!

Poza zak?adami sportowymi w ofercie bukmachera OddsRing dost?pne jest rwnie? kasyno, w ktrym to mo?na pogra? korzystaj?c z osobnego bonusu. OddsRing oferuje rwnie? bardzo przyjazn? aplikacj? na telefony komrkowe: android, ios, windows.

Testuj?c tego bukmachera – jest jeszcze jedna kwestia (poza bonusem powitalnym i klubem gracza), ktra sprawia, i? to w?a?nie OddsRing stanie si? miejscem na nasze codzienne zak?ady. Chodzi tu o system wp?at/wyp?at. Do naszej dyspozycji s? wszystkie najwa?niejsze metody dokonywania wp?at/wyp?at. Ja osobi?cie mia?em mo?liwo?? przetestowania wp?aty/wyp?aty przy u?yciu Skrilla (dawniej Moneybookers), i o ile wiadomo, ?e wp?aty to rzecz b?yskawiczne o tyle z wyp?atami bywa ju? r?nie u konkurencji. Tu moja wyp?ata zosta?a zrealizowana w niespe?na godzin? od jej zlecenia. Co wi?cej firma nie wymaga?a nadsy?ania jakichkolwiek dokumentw potwierdzaj?cych moj? to?samo??!

Bonus od pierwszej wp?aty a? do 600 z? / $200 lub 200

Bonus powitalny w OddsRing to nowum je?li chodzi o bonusy bukmacherskie. Bonus jest do?? poka?ny i mo?e wynie?? a? do 200 euro je?eli konto gracza za?o?ymy z walut? euro – jak to mia?o miejsce w moim przypadku. I teraz co najwa?niejsze bonus nie zostaje dodany nam do konta natychmiast po wp?acie! Po prostu bonus musimy uwolni? poprzez zdobycie odpowiedni? ilo?? punktw – punkty te zdobywamy poprzez zawieranie zak?adw. Przy odrobinie szcz??cia nasz bonus mo?emy uwolni? nawet jednym zak?adem! Co rwnie? wa?ne nie ma ?adnych ogranicze? czasowych na uwolnienie bonusu jak i to, ?e w trakcie jego uwalniania mo?emy dokonywa? wp?aty czy wyp?aty. U konkurencji zazwyczaj wyp?ata przed zrobieniem wymaganego obrotu bonusem rwna si? utrata bonusu – tu obaw, ?e bonus nam przepadnie po prostu nie ma!

W jaki sposb uwalniasz bonus? Kwota bonusu wyra?ona w z? x 8.33 da nam liczb? wymaganych punktw bonusowych do zdobycia by uwolni? bonus. Otrzymujesz 1 punkt bonusowy za ka?de 3 z? wygrane lub przegrane. Ka?dy postawiony wi?c przez Ciebie zak?ad powoduje, ?e coraz bli?ej jeste? wyp?aty swojego bonusu. Bez wzgl?du na kurs oraz bez wzgl?du na to, czy Twj kupon jest wygrany czy przegrany.

Przyk?ad: Dokonali?my depozytu w wysoko?ci 300 z? a wi?c nasza kwota bonusu wynosi 600 z?. (2 x 300 = 600 z?). W zwi?zku z powy?szym potrzebujemy zdoby? 5000 punktw bonusowych (600 x 8.33 = 5000) by otrzyma? nasz bonus!
Graj?c zak?ad za 50 z? po kursie 1.4, wygrywamy 20 z? co te? przek?ada si? na otrzymanie 6,66 punktw bonusowych. Graj?c kolejny zak?ad za 50 z? przegrywamy, w takiej sytuacji otrzymujemy 16,66 punktw bonusowych. Je?li zdob?dziemy wymagane 5000 punktw bonusowych, 600 z? bonusu pojawi si? na naszym koncie!

Jak za?o?y? konto u bukmachera OddsRing?

Rejestracja konta gracza u bukmachera oddsring jest bardzo ?atwa i zajmie nam niespe?na 5 minut!

Krok 1 -> Kliknij Tutaj – a na nowo otartej stronie pojawi Ci si? strona g?wna serwisu OddsRing.

Krok 2 -> Na nowo otwartej stronie klikamy w buton/odno?nik „Rejestracja” co sprawi, ?e otworzy nam si? formularz rejestracyjny.

Krok 3 -> Wype?niamy formularz rejestracyjny zaczynaj?c od pola „Kod bonusowy:”, ktre to pozostawiamy puste b?d? wpisujemy kod: typerms2014. Pozwoli to na korzystanie z wszystkich atrakcji jakie b?dziemy przygotowywa? we wsp?pracy z bukmacherem OddsRing – najbli?szy owoc tej wsp?pracy do darmowy konkurs na M? w pi?ce no?nej w Brazylii!

Nast?pnie wype?niamy standardowe pola jak: adres email, imi?, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, wybieramy walut? konta, has?o oraz potwierdzenie has?a. Na ko?cu potwierdzamy, i? jeste?my osob? pe?noletni? i akceptujemy regulamin OddsRing. Po tym wszystkim pozostaje nam klikn?? w przycisk zarejestruj!

Krok 4 -> Teraz pozostaje nam tylko aktywowa? konto. By to zrobi? nale?y klikn?? w link aktywacyjny nades?any nam w mailu powitalnym. Po aktywacji mo?na si? ju? zalogowa? na swoje konto gracza, dokona? pierwszego depozytu i obstawia? mecze razem z nami!

Program lojalno?ciowy OddsRing

Jak wida? oferta bukmachera nie ogranicza si? tylko do bonusu powitalnego! Program lojalno?ciowy w OddsRing dzia?a w taki sam sposb, jak w przypadku wi?kszo?ci linii lotniczych. Zbierasz punkty za ka?dy postawiony zak?ad, dok?adnie tak samo, jak zdobywasz mile, kiedy podr?ujesz b?d? jak zbierasz punkty w programie Payback.

Uczestnictwo w programie lojalno?ciowym nast?puje automatycznie od momentu rejestracji konta i polega na zdobywaniu punktw bonusowych (w sposb opisany przy okazji bonusu powitalnego). Co wa?ne – punkty zebrane do uwolnienia bonusu powitalnego wliczaj? si? do programu lojalno?ciowego. W momencie osi?gni?cia wymaganego progu punktw, mo?esz je wymieni? na nagrody b?d? gotwk?, wed?ug rozpiski zawartej poni?ej:

OddsRing Bonus

Podsumowuj?c, celem bukmachera oddsring jest przyci?gni?cie gracza na sta?e, ktry nie zako?czy swojej przygody z bukmacherem po wyrobieniu bonusu. I tu musz? przyzna?, kolejny wielki plus, gdy? wielu bukmacherw zapomina o swoich ju? zarejestrowanych u?ytkownikach, a dzi?ki programowi lojalno?ciowemu w OddsRing gra zawsze b?dzie si? toczy? o co? wi?cej ni? tylko wygrane z bie??cego zak?adu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *