ComeOn: Powraca „TYPER 1X2” Ligi Angielskiej!

Ju? w najbli?sz? sobot?, tj. 08 sierpnia o godz. 13:45 meczem Manchesteru United z Tottenham zainaugurowany zostanie sezon 2015/16 angielskiej Premier League. Z tej okazji bukmacher ComeOn wznawia swj flagowy konkurs „TYPER 1X2”, gdzie zadaniem uczestnikw jest prawid?owe wytypowanie rozstrzygni?? danej kolejki ligi angielskiej. Minimalna pula nagrd na jedn? kolejk? to 25.000 PLN! Czytaj dalej…

25.000 PLN w puli nagrd konkursu „TYPER 1X2” Ligi Angielskiej + 125.000 PLN w dodatkowej puli nagrd!

Ju? jutro, tj w sobot? 8 sierpnia meczem Manchesteru United z Tottenham zostanie zainaugurowany kolejny sezon angielskiej Premier League. S? to zdecydowanie najbardziej medialne rozgrywki, ktrym towarzyszy wiele promocji i konkursw organizowanych przez firmy bukmacherskie. Jednym z takich konkursw jest „TYPER 1X2” organizowany od zesz?ego sezonu przez bukmachera ComeOn, w ktrym to naszym zadaniem jest wytypowanie rozstrzygni?? we wszystkich meczach danej kolejki a na tych co wytypuj? prawid?owo co najmniej 8 z 10 rozstrzygni?? czekaj? atrakcyjne nagrody pieni??ne!

Jak zagra??

Post?puj zgodnie z poni?sz? instrukcj? aby wzi?? udzia? w konkursie:

1) Zarejestruj konto gracza w ComeOn. Je?eli posiadasz ju? konto gracza w ComeOn to po prostu zaloguj si?!

2) Przejd? na stron? konkursu TYPER 1X2 – KLIKNIJ TUTAJ.

3) Wytypuj wyniki spotka? w taki sam sposb jak w zak?adach sportowych ComeOn. Musisz wybra? wynik ka?dego ze spotka? i wykorzysta? trzy podwjne szanse.

4) Wpisz e-mail przypisany do konta gracza w serwisie comeon.com. Nazwa u?ytkownika b?dzie wykorzystana wy??cznie w rankingu promocji i mo?e by? dowolna.

5) Upewnij si?, ?e zaznaczy?e? typy tak jak chcia?e? i potwierd? kupon.

6) Postaw zak?ad kwalifikowany na ComeOn aby gra? o nagrody w konkursie „TYPER 1X2”. Jest to zak?ad przedmeczowy na mecze danej kolejki Premier League za min. 25 PLN zagrany przed startem pierwszego meczu danej kolejki. Zak?ad ten mo?e by? pojedynczy lub kombinacyjny z min. kursem 1.8!

Nagrody

Tak jak w poprzednim sezonie pula nagrd na dan? kolejk? to 25.000 PLN i dzielona jest mi?dzy tych co trafnie wytypuj? 8, 9 lub 10 rozstrzygni?? w danej kolejce! W przypadku braku trafnych typowa? pula przechodzi na nast?pn? kolejk? tworz?c tym samym tzw. kumulacj?.

W tym sezonie jest rwnie? pula dodatkowa w wysoko?ci 125.000 PLN. Nagroda ta trafi do gracza/y, ktry oprcz prawid?owego wytypowania rozstrzygni?? we wszystkich meczach danej kolejki odpowie prawid?owo na pytanie konkursowe zadane przy okazji oddawania typw.

Szczeg?owy regulamin

Do odbioru nagrd gwarantowanych uprawnieni s? wy??cznie uczestnicy, ktrzy postawi? zak?ad kwalifikowany na Comeon.com.
Mo?esz dowolnie zmienia? swoje typy do rozpocz?cia pierwszego meczu w danej kolejce czyli do momentu zako?czenia zbierania typw od graczy.
Mecze mo?na typowa? wy??cznie do rozpocz?cia pierwszego meczu w danej kolejce.
Je?li spotkanie ligowe nie odb?dzie si?, przeprowadzone zostanie losowanie w celu ustanowienia wyniku zast?pczego. Liczba 10 losw zostanie podzielona na 1-wygran? gospodarzy, X-remis oraz 2-wygran? go?ci wed?ug kursw na to spotkanie. Np. przy kursach 1.50|3.20|2.60 Losy zostan? podzielone nast?puj?co 5-wygran? gospodarzy, 2-remis oraz 3-wygran? go?ci.
Je?li nie odb?dzie si? min. 3 lub wi?cej spotka? ca?a promocja jest anulowana.
Jeden kupon na klienta. Wielokrotne kupony na r?ne adresy e-mail powoduj? dyskwalifikacj?.
Nagrody s? wyp?acane na konto gracza ComeOn w nast?pnym dniu po zako?czeniu danej kolejki.
Kursy aktualizowane s? co 10 minut.
Wyniki wszystkich kolejek Typer 12 mo?na sprawdzi? w zak?adce Mj typer 12.
– ComeOn rezerwuje prawo do zmiany lub anulowania promocji w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci spowodowanej dzia?aniem si? wy?szych lub pozostaj?cych poza kontrol? organizatora.
Decyzje ComeOn s? ostateczne w zakresie rozstrzygania sporw oraz przyznawania nagrd w promocji.
Dodatkowa pula nagrd zostanie podzielona na graczy, ktrym uda si? obstawi? prawid?owo wynik 10 spotka? oraz dobrze odpowiedzie? na pytanie konkursowe.

Autor: Prime