OddsRing: Eliminacje EURO 2016 i mecz Szkocja – Polska!

Czy ju? dzi? b?dziemy ?wi?towa? awans na EURO 2016 rozgrywane na boiskach Francji? Postaw dowolny zak?ad na mecz Szkocja – Polska u bukmachera OddsRing w ramach kwalifikacji Euro 2016 z minimalnym kursem 2.0 i wygraj albo odbierz bonus w wysoko?ci 100% przegranej stawki a? do 100 PLN! Czytaj dalej…


Przed Reprezentacj? Polski najwa?niejszy tydzie? w 2015 roku! Bia?o-Czerwoni s? blisko awansu do przysz?orocznych Mistrzostw Europy, ale aby dosta? si? na turniej na francuskich stadionach, potrzebuj? jeszcze co najmniej jednego, a by? mo?e dwch dobrych wyst?pw. Pi?karze Adama Nawa?ki sukces mog? ?wi?towa? ju? w czwartek, je?li uda im si? pokona? na wyje?dzie Szkotw, a rwnocze?nie Irlandczycy nie sprawi? niespodzianki w potyczce z liderami grupy, Niemcami…

OddsRing: Eliminacje EURO 2016 i mecz Szkocja – Polska!

Je?li wiesz, jak potocz? si? losy tego spotkania – postaw zak?ad u bukmachera Oddsring i wygraj – albo odbierz bonus w wysoko?ci 100% przegranego zak?adu a? do 100 PLN!

Jak to zrobi??

1. Postaw dowolny zak?ad na mecz Szkocja – Polska po kursie min. 2.0 mi?dzy 18:01 we wtorek 6 pa?dziernika, a zako?czeniem tego spotkania.

2. Je?li Twj pierwszy zak?ad na ten mecz oka?e si? przegrany, b?dziesz mg? otrzyma? bonus w wysoko?ci 100% postawionej stawki (maksymalna kwota bonusu to 100 PLN).

3. Aby otrzyma? bonus napisz na adres info-pl@oddsring.com podaj?c numer przegranego zak?adu, a Oddsring w ci?gu 48 godzin dopisze odpowiedni? kwot? do Twojego konta gracza.

Pe?ny regulamin promocji:

– Postaw dowolny zak?ad na mecz Szkocja – Polska w ramach kwalifikacji Euro 2016 po kursie min. 2.0 mi?dzy 18:01 we wtorek 6 pa?dziernika, a zako?czeniem tego spotkania w czwartek 8 pa?dziernika 2015 r.

– Je?li pierwszy zak?ad na ten mecz postawiony przez Ciebie w podanym powy?ej czasie zostanie w ca?o?ci rozliczony jako przegrany, otrzymasz od nas bonus w wysoko?ci 100% postawionej stawki. Maksymalna kwota bonusu to 100 PLN.

– Aby otrzyma? bonus napisz do Dzia?u Obs?ugo Klienta na adres info-pl@oddsring.com w ci?gu 24 godzin od rozliczenia kuponu. W mailu podaj numer przegranego zak?adu, a my dopiszemy odpowiedni? kwot? do konta gracza w ci?gu 48 godzin.

– Przed wyp?at? kwot? bonusu nale?y w ci?gu 30 dni od jego otrzymania obrci? 10x po kursie 1.50 lub wy?szym, stawiaj?c min. 10 kuponw. Zak?ady akumulowane zawieraj?ce kursy sk?adowe ni?sze ni? 1.50 nie b?d? wliczane do wymaganego obrotu. Zak?ady kasynowe nie b?d? wliczane do wymaganego obrotu.

– Bonus nie ??czy si? z innymi promocjami (z wyj?tkiem bonusw zwi?zanych ze zbieraniem punktw Oring). Oznacza to, ?e bonus nie przys?uguje, je?li w momencie stawiania zak?adu na koncie gracza jest aktywna jakakolwiek wcze?niejsza oferta bonusowa.

– Promocja obejmuje wy??cznie pierwszy postawiony w podanym czasie zak?ad na mecz Szkocja – Polska, je?li zostanie on rozliczony jako przegrany. Zwrot stawki nie przys?uguje, je?li pierwszy postawiony zak?ad lub cz??? jego stawki zostanie rozliczona jako wygrana lub zwrcona ani dla ?adnego kolejnego zak?adu, je?li pierwszy zak?ad nie spe?nia ktregokolwiek z warunkw promocji. Promocja obejmuje tak?e zak?ady akumulowane o ??cznym kursie min. 2.0, zawieraj?ce zak?ad sk?adowy na mecz Szkocja – Polska bez wzgl?du na to, ktry z zak?adw sk?adowych zostanie rozliczony jako przegrany, je?li kupon spe?nia pozosta?e warunki promocji.

– Zak?ady na mecz Szkocja – Polska postawione przed rozpocz?ciem promocji nie s? brane pod uwag?. Zak?ady postawione w czasie trwania promocji, ale nie zawieraj?ce zak?adu na mecz Szkocja – Polska nie s? brane pod uwag?.

– Oddsring zastrzega sobie prawo do odmwienia przyznania bonusu, jak rwnie? do weryfikacji u?ytkownika, je?li uzna to za niezb?dne.

– Bonus dost?pny wy??cznie dla 1 zak?adu / 1 konta / 1 cz?onka rodziny / 1 domostwa / 1 IP.

– Oddsring zastrzega sobie prawo do przerwania promocji w dowolnym momencie lub, w przypadku, gdy istnieje podejrzenie nadu?ycia promocji, do zablokowania konta gracza (i zamro?enia ?rodkw finansowych) ze skutkiem natychmiastowym.

– Oddsring zastrzega sobie prawo do zmiany warunkw promocji wed?ug w?asnego uznania, bez wcze?niejszego powiadomienia.

– Oprcz powy?szych zasad, nadal obowi?zuj? Oglne Warunki oraz Regulamin korzystania z serwisu Oddsring.

– Promocja dost?pna jest wy??cznie dla obywateli Polski.

Nie masz jeszcze konta w Oddsring? Za?? je dzi? korzystaj?c z naszej specjalnej promocji na start – KLIKNIJ TU

Autor: Prime

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bonusy bukmacherskie, Bukmacherzy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *