Oddsring: Z?ap ekstra kas? w pi?tek 13-go!

Tylko dzi?, w pi?tek 13-go mo?esz z?apa? ekstra kas? BEZ DEPOZYTU! Bez wzgl?du na to, czy masz ju? konto gracza w Oddsring, czy nie – we? przyk?ad z czarnego kota i z?ap ekstra kas?, ktra na pewno przyda si? by postawi? na ko?cowe rozstrzygni?cia w najlepszych ligach europy jak i w T-Mobile Ekstraklasie! Czytaj dalej…


OddsRing - zak?ady bukmacherskie online

Oddsring: Z?ap ekstra kas? w pi?tek 13-go!

Je?li nie masz konta:

1. Zarejestruj si?! Kod bonusu: PT13
2. Zweryfikuj konto.
3. Wy?lij maila o temacie ‚pi?tek 13-go’ na adres info-pl@oddsring.com
4. Odbierz 20 z? bez depozytu

Je?li masz ju? konto:

1. Nie zak?adaj drugiego, tylko odpowiedz na 4 pytania, ktre otrzyma?e? na podany podczas rejestracji w Oddsring email!
2. Odbierz 20 z? bez depozytu

Warunki promocji:

1. Nowi gracze:

a. Ka?dy nowy gracz, ktry dokona rejestracji w serwisie Oddsring w dniu 13.05.2016r. mo?e otrzyma? bonus bez depozytu w wysoko?ci 20 PLN;
b. Aby otrzyma? bonus napisz do naszego Dzia?u Obs?ugo Klienta na adres info-pl@oddsring.com w ci?gu 24 godzin od rejestracji. W mailu napisz pi?tek 13-go i do??cz do niego kolorowe kopie obu stron aktualnego dokumentu to?samo?ci (dowodu osobistego/prawa jazdy/paszportu) w celu weryfikacji konta gracza. Maksymalny ??czny rozmiar za??cznikw nie mo?e przekracza? 5MB;
c. Po pomy?lnej weryfikacji dokumentw i upewnieniu si?, ?e nie by?e? ju? wcze?niej zarejestrowany w serwisie, w ci?gu 48 godzin dopiszemy do Twojego konta bonus w wysoko?ci 20 PLN;
d. Oprcz specjalnego bonusu nadal b?dziesz kwalifikowa? si? do udzia?u w naszej standardowej ofercie powitalnej od pierwszego depozytu – 200% do 600z?;

2. Obecni gracze:

a. Gracze posiadaj?cy ju? konto w serwisie Oddsring tak?e mog? otrzyma? bonus bez depozytu w wysoko?ci 20 PLN;
b. Aby otrzyma? bonus odpisz na newsletter, ktry otrzymasz od nas w pi?tek 13 maja 2016 w ci?gu 24 godzin od jego otrzymania. W mailu podaj odpowiedzi na 4 pytania zadane w newsletterze dotycz?ce Twojej opinii na temat naszego serwisu, a my w ci?gu 48 godzin dopiszemy do Twojego konta bonus w wysoko?ci 20 PLN;
c. Zale?y nam na Twojej szczerej opinii, wi?c bonus otrzymasz bez wzgl?du na udzielon? odpowied?, je?li tylko b?dzie ona mia?a zwi?zek z naszym serwisem;

3. Przed wyp?at? kwot? bonusu nale?y w ci?gu 30 dni od jego otrzymania obrci? na 40x na grach slotowych lub 10x po kursie 1.50 lub wy?szym na zak?adach sportowych, stawiaj?c min. 10 kuponw. Zak?ady akumulowane zawieraj?ce kursy sk?adowe ni?sze ni? 1.50 nie b?d? wliczane do wymaganego obrotu. Zak?ady postawione w kasynie Na ?ywo lub na slotach stolikowych nie b?d? wliczane do wymaganego obrotu.

4. Maksymalna wygrana uzyskana dzi?ki bonusowi mo?liwa do wyp?aty to 400 PLN lub rwnowarto?? w innej walucie.

5. Bonus nie ??czy si? z innymi promocjami (z wyj?tkiem bonusw zwi?zanych ze zbieraniem punktw Oring). Oznacza to, ?e bonus nie przys?uguje, je?li w momencie wys?ania zg?oszenia na koncie gracza jest aktywna jakakolwiek wcze?niejsza oferta bonusowa.

6. Promocja obejmuje wy??cznie rejestracje dokonane w dniu 13 maja 2016 roku przez graczy, ktrzy nigdy wcze?niej nie zarejestrowali konta w serwisie Oddsring. Gracze posiadaj?cy ju? konto w Oddsring mog? wzi?? udzia? w promocji wy??cznie odpowiadaj?c na otrzymany newsletter i zawarte w nim pytania.

7. Gracze, ktrzy zrezygnowali z otrzymywania newsletterw lub z jakiegokolwiek innego powodu (np. filtrowania wiadomo?ci przez program pocztowy) nie otrzymaj? newslettera z pytaniami, nie b?d? mogli wzi?? udza?u w promocji. Dzia? Obs?ugi Klienta nie b?dzie udziela? informacji na temat pyta? zawartych w newsletterze.

8. OddsRing zastrzega sobie prawo do odmwienia przyznania bonusu, jak rwnie? do weryfikacji u?ytkownika, je?li uzna to za niezb?dne. Weryfikacja dotyczy? b?dzie w szczeglno?ci nowych rejestracji oraz tych graczy, ktrzy nie dokonali w serwisie Oddsirng ?adnego depozytu.

9. Bonus dost?pny wy??cznie raz dla ka?dego konta/ cz?onka rodziny/ domostwa/ IP.

10. Pula dost?pnych bonusw wynosi tysi?c sztuk, po 20 PLN ka?dy. Zg?oszenia otrzymane po wyczerpaniu dost?pnej puli bonusw lub/oraz p?niej, ni? w ci?gu 24 godzin od rejestracji/wys?ania newslettera zostan? odrzucone. Zg?oszenia otrzymane w ci?gu 24 godzin od rejestracji/wys?ania newslettera lecz nie spe?niaj?ce jej wymogw technicznych (np. brak wymaganych dokumentw lub odpowiedzi nie zwi?zane z serwisem Oddring) nie b?d? brane pod uwag?.

11. OddsRing zastrzega sobie prawo do przerwania promocji w dowolnym momencie lub, w przypadku, gdy istnieje podejrzenie nadu?ycia promocji, do zablokowania konta gracza (i zamro?enia ?rodkw finansowych) ze skutkiem natychmiastowym.

12. Oddsring zastrzega sobie prawo do zmiany warunkw promocji wed?ug w?asnego uznania, bez wcze?niejszego powiadomienia.

13. Oprcz powy?szych zasad, nadal obowi?zuj? Oglne Warunki oraz Regulamin korzystania z serwisu Oddsring.

14. Promocja dost?pna wy??cznie dla obywateli Polski.

Autor: Prime

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bonusy bukmacherskie, Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *